Revize elektrických zařízení

Provádíme revize vyhrazených elektrických zařízení (výchozí, pravidelné, mimořádné)
 
Elektrorevize provádíme po celém území České republiky. K provádění elektro revizí používáme velice kvalitní, pravidelně kalibrované a zkoušené měřící přístroje ( Chauvin Arnoux C.A 6116N , Fluke 1653 ). V případě zjištění závad elektroinstalace, nabízíme také opravy po provedených revizích. 
 
Nabízíme také vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle  ČSN 33 2000-5-51 ed.3..
 
Cílem revize elektroinstalace a zařízení je odhalení závad a nebezpečí spojených s danými riziky, ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany
orgánů státního odborného dozoru a zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. V případě pojištěného majetku hraje výchozí a pravidelná elektro revize zcela zásadní roli, neboť při absenci revizní správy elektroinstalace a případné nehodě pojišťovny většinou odmítají plnění škody.
 
 
Nabízíme :
 • Revize elektroinstalace v průmyslu (včetně prostorů s nebezpečím výbuchu)
 • Revize elektroinstalace v domácnostech
 • Revize strojů a výrobních linek 
 • Revize fotovoltaických a vodních elektráren (včetně kontroly termokamerou)
 • Revize hromosvodů a uzemnění (včetně prostorů s nebezpečím výbuchu)
 • Revize elektrických přípojek
 • Revize rozvaděčů
 • Revize spotřebičů a ručního nářadí
 • Revize zdravotnických ordinací a objektů
 • Revize veřejného i nouzového osvětlení (včetně měření intenzity osvětlení)
 • Měření odporu povrchů podlah (průmyslové objekty,haly,laboratoře, kanceláře apod.)
 • Měření intenzity osvětlení v průmyslu a kancelářských prostorech
 • Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů 
 • Vypracování plánu revizí a hlídání termínů
 
Výsledná revize je předána v tištěné i elektronické podobě.
Termovizní snímky rozvaděčů (v rámci revize) jsou zdarma.
Cestovní náklady v okresech Plzeň-město a Plzeň-jih zdarma.