Diagnostika elektrických zařízení a pohonů

Pro bezporuchové provozování elektrických zařízení, pohonů a technologií je třeba kontrolavat řadu fyzikálních veličin.

Provádíme měření všech elektrických veličin, teplot, tlaků, otáček a vibrací.

Vibrační diagnostika 
Vibrační diagnostika se zabývá škodlivým kmitáním a vibrováním u rotujících strojů a zařízení.
 
Nejčastější závady způsobující vibrace :
 • Nevyváženost rotorů
 • Nesouosost spojek, ložisek a převodů
 • Poškození ložisek
 • Opotřebení převodů
 • Mechanická uvolnění
 • Zadírání
 • Rezonance
 • Deformace
Diagnostikování poruch 
Vibrace pohonů se dělí dle vzniku vibrací :
 • Mechanický původ 
 1. Nesouosost
 2. Nevyváženost (statická a dynamická excentricita)
 3. Mechanické uvolnění
 4. Ohnutá hřídel
 5. Poruchy převodů
 6. Vady ložisek
 • Elektromagnetický původ
 1. Ložiskové proudy
 2. Negativní vliv drážkování mag. obvodu
 3. Nesymetrie magnetického obvodu
 4. Přerušení rotorové tyče
 5. Přesycení magnetického obvodu
 6. Statická a dynamická excentricita
 7. Ztráty v magnetických obvodech
 • Ventilační původ